Tandvårdsrädsla

Tandläkarskräck

Vi pratar om tandvårdsrädsla eller tandläkarskräck och då menar vi dem som "bara" är oroliga över tandläkarbesök till de som lider av allvarlig fobi.

Många tror att de är ensamma om det, men faktum är att nästan hälften av alla vuxna i olika grad är rädda för att besöka tandvården. Och ungefär 4-7% är fobiskt rädda och gör allt de kan för att undvika tandläkare

Det finns lika många anledningar till rädslan som det finns patienter. Det här är individuellt och inget är konstigt. Rädsla/oro över att det ska göra ont, till att man upplever att det finns elaka och otäcka tandläkare. De flesta har haft tidigare dåliga erfarenheter. Bara situtionen hos tandläkaren där vi kommer mycket nära kan vara det som känns obehagligt. Som sagt så finns hur många olika anledningar som helst, och ingen av dem är för konstig. Vi vill verkligen förstå just ditt problem och jobba med det.

Har man inte varit hos tandvården på länge så byggs oron hela tiden på, både över kostnader och över hur tänderna mår. Erfarenheten visar att man skäms och gör allt för att komma undan både tandvård och tankar på hur tänderna mår, trots att man hela tiden vet att man borde ta tag i problemet.

Bestämmer du dig för att ta tag i problemet och ringer till oss så är mycket vunnet och det bästa är att redan i telefon förklara hur situtionen är. Då lovar vi att ta hand om dig på bästa vis. Första gången kan vi tillexempel bara träffas för samtal och komma överens om hur vi går vidare.

Det går att ta tag i problemet och bryta mönstret men man måste ge det en chans och ibland flera chanser.

Vi använder oss av  mycket sunt förnuft och tankar som ligger nära KBT där kunskap till dig om problemet och träning gör att du undan för undan ändrar tankar och betenden och skapar förtroende för oss som tandvårdspersonal. I akutskedet kan lugnande preparat vara ett bra alternativ för att minska oron. Lugnande mediciner försöker man sedan att vänja av med i de flesta fall.

Vi säger inte att det är enkelt men vi vet att det går och ett måste är att du vill.

Vi vill att du ska få en frisk mun och ett snyggt leende.

Träningen är det viktiga och det behövs olika mycket och olika stora steg och styrs till viss del av hur omfattande ditt behandlingsbehov är. Efter avslutad behandling är det viktigt med täta regelbundna besök.