Erosionsskador

Emaljen kan aldrig återskapas

Tonåringars livsstil kan vara förödande för deras tänder och hälsa. Det är resultatet av en studie kring ungdomars sportdryck- och läskdrickande.

Erosionsskador

Emaljen på tanden blir tunnare och till sist helt borta på vissa tandytor. Dagens undomar har mycket mer erosionskador än förr.

En stor orsak är frekvent läskdrickande, frekvent fruktintag el surt godis. Ätstörningar ger också erosionskador, Vuxna med slitna tänder och erosionsskador finns också. Vid omfattande skador kan tandläkaren klistra på / täcka in skadade tandytor med porslin

- dock en dyrbar behandling.