Tandlossning - parodontit

Tandlossningens orsaker är flera - multifaktoriell

5-10% av befolkningen lider av allvarlig tandlossning. Rökning, dålig munhygien, dåliga tandkonstruktioner, tandsten är bidragande orsaker.

Diabetes är en av de sjukdomar som ökar risken för tandlossning. Har man diabetes bör man vara extra noggrann och be tandvården om råd om vad man ska tänka på.

Stress kan faktiskt vara en viss faktor när det gäller tandlossning.

Sjukdomstillstånd som ger ett lägre immunförsvar.

Oro, stress och utmattningsdepressioner kan leda till tandlossning enligt färsk forskning från Karolinska Institutet. Orsaken kan vara att depressionen får immunförsvaret att fungera sämre.

Tandlossning är multifaktoriell –  med enbart arv händer lite men med arv och rökning så händer mer och så vidare. 

Tandlossning är förrädisk då det kommer sakta men när det väl utvecklats så kan det bli akuta faser då det händer mycket. Det är därför viktigt att ha mätresultat på tandköttsfickorna regelbundet. Det är oerhört viktigt med munhygienen vid tandlossning MEN de mest optimistiska studier visar att endast 50 % följer råd de får av tandläkaren i samband med en kronisk sjukdom som t.ex. tandlossning. Regelbundna undersökningar, puts och instruktioner och stöd är viktigt vid tandlossning MEN patientens dagliga munhygien är viktigast. GLÖM ej mellanrummen mellan tänderna.

 

Det finns studier som visar på samband mellan parodontit (tandlossningssjukdom) och inflammation och åderförkalkning i hjärtats kärl. En teori är att bakterier från djupa tandköttsfickor vandrar ut i blodet genom de sårytor som bildas i tandköttsfickorna vid parodontit. Kanske har patienter med kranskärlssjukdom ett sämre försvar mot dessa bakterier eftersom de redan har en inflammation i hjärtats kranskärl.