Personal

När du kommer hit är det oss du möter!

Bjarne Rolf tandläkare tog över kliniken 2014 efter Tage Svedensten som varit ansvarig för kliniken sedan 1975.

Esther Sarli

Eva Eriksson

Veronica Yngve

Bjarne Rolf

Tandläkare

Tandläkare sedan sommaren 2011. Utbildad på Odontologen i Göteborg. Började på folktandvården Södra Torget Tog över Boråstandläkaren 2014 Familj med 2 barn

Elizabeth Esther Sarli

Tandhygienist

Tandhygienist (mer info kommer)

Eva Eriksson

Tandsköterska

Tandsköterska (mer info kommer)

Veronica Yngve

Tandsköteska

veronica.yngve@outlook.com

Veronica Yngve Tandsköterska (mer info kommer)