Lagningar

Lagningar

En tand kan gå sönder på olika sätt. Genom kariesangrepp, fraktur (del av tanden går av) och trauma(olycksfall). Det material vi oftast använder för att laga en tand med är Composite, som är en blandning på glas och plast. Amalgam finns inte som fyllnadsmaterial längre.