Tandreglering

Tandreglering med Invisalign

Få det leendet du önskat dig! 

Då föreslår vi invisalign.

Det är enkelt att rätta till sina tänder med dessa individuellt framställda skenor. Skenorna är transparanta, som man byter med jämna mellarum. Behandlingstiden är individuell och kan variera.

När du bokar tid så börjar vi med en undersökning och ser om det kan passa dig och dina önskemål. Vi tar avtryck och fotograferar dina tänder, som sedan scannas in till ett program i datorn. I programmet kan vi planera förflyttning av dina tänder. Om den planerade regleringen godkänns, beställs skenorna och vi startar en behandling. Attachment (små plastpluggar) limmas fast på bestämda positioner på vissa tänder. Med hjälp av attachments och skenorna sker förflyttningarna i bestämd ordning. Du får med dig en serie skenor hem som du ska byta själv enligt överenskommet schema, vanligast byte med 7-14 dagars mellanrum. Under pågående behandling görs regelbundna kontroller. Vid avslutad behandling beställs retainer eller Essixskena, för att behålla behandlingsresultatet. Detta görs för att tänderna inte ska förflytta sig tillbaks till sitt ursprungsläge.

Titta gärna på Invisalign och se om det är intressant för dig. 

Läs mer på www.invisalign.se