Snarkskena

Snarkskena Sömnapné (Info Vi framställer ej skenor)

Snarkskena
Speciell tandställning som används för att dra fram underkäken medan man sover. Denna skena får du betala 100% själv - inget tandvårdstöd.

Sömnapné
Är du onormalt trött dagtid? Vi har utrustning att mäta / screena andningsuppehåll under sömnen.

Allvarlig sömnapné
Med allvarlig sömnapné avses ofrivilliga andningsuppehåll under sömn som påverkar allmäntillståndet. Utredning med sömnregistrering och behandlingsplanering ska genomföras av läkare med sömnmedicinsk kompetens inom exempelvis lungmedicin eller öron-, näs- och halssjukdomar.

Remiss för utredning och eventuellt intyg för snarkskena. Behandlingen går som sjukvård - även snarkskenan. Högkostnadsskydd sjukvård 900 kr gäller.

Snarkskena (apnéskena)
Genom att hålla underkäken i ett mer framskjutet läge (cirka 0,5 cm längre fram än vanligt) hindras tungan och den mjuka gommen från att täppa till luftvägarna. Skenan används vid behandling av mild-medelsvår sömnapné. Skenan provas ut av tandläkare efter intyg/remiss från läkare.

CPAP-behandling
Behandlingen innebär att man sover med en mask eller näskudde, som via en slang och en kompressor skapar ett lätt lufttryck som håller de övre luftvägarna öppna.

 

Sömnapné och följdsjukdomar

Högt blodtryck Allt fler studier visar ett samband mellan sömnapné och högt blodtryck. Behandling av sömnapné leder i de flesta fall även till att blodtrycket sjunker.

Hjärt-kärlsjukdom
Mer än 60% av alla som drabbas av stroke har även sömnapné, 50% av alla hjärtsviktspatienter, 62% av alla med förmaksflimmer.

Diabetes
Omkring 60% av alla typ 2-diabetiker beräknas vara drabbade av sömnapné.

Övervikt
Sömnapné är mycket vanligt hos personer som lider av fetma. Många gånger blir sömnapnén även en del av en ond cirkel där den som känner sig trött, äter för att hålla sig pigg, går upp i vikt och förvärrar sömnapnén.

Smärta
Ökad risk att utveckla kronisk värk hos personer som upplever att de inte känner sig utsövda.

Stress   utbrändhet
Det är inte helt ovanligt att personer som lider av sömnapné felaktigt fått diagnosen utbrändhet, när det istället blivit en konsekvens av den otillräckliga sömnen och obehandlade sömnapnén.

Trafikolyckor
Studier visar att en person med sömnapné löper sju gånger större risk att råka ut för en bilolycka.

Olyckor på arbetet
Bristen på sömn under natten leder ofta till att man känner sig trött under dagen.